Henter indhold
Staevnen Hundsbaek og Henriksen S4
Staevnen Hundsbaek og Henriksen S3
Staevnen Hundsbaek og Henriksen S2
Staevnen Hundsbaek og Henriksen S1

Renovering af almene boliger i Stævnen Snekkersten

– Renovering med hensyntagen til arkitektur og materialer

De almene boliger i Stævnen med tæt-lav bebyggelse blev taget i brug i 1985 og havde en række af 1980’ernes byggetekniske udfordringer. Derfor er boligerne nu blevet opgraderet med efterisolering og nye tage, så afdelingen også langt ind i fremtiden kan tiltrække beboere til det attraktive område i Nordsjælland. Boligerne er i gennemsnit på 75 m².

Konstruktion

Bebyggelsen består af 28 sammenhængende klynge-/rækkehuse på en og to etager, som igen er samlet i seks grupper til i alt 151 boliger. Bygningerne er opført som tungt byggeri med lette facadepartier og med bagmur i letbeton og formur i tegl, som er filtset og fremstår hvide. Tagene er beklædt med grå, asbestholdig bølgeeternit på bjælkespær. Afdelingen har et fælleshus, der bl.a. indeholder vaskeri og driftsfaciliteter

Renovering

Der blev gennemført en helhedsplan for området, hvor bebyggelsens tekniske kvaliteter blev forbedret, mens man samtidig bevarede de eksisterende arkitektoniske og materialemæssige kvaliteter i bebyggelsen. Renoveringsprojektet omhandlede udskiftning og efterisolering af tage og lette facader, etablering af dræn, etablering af mekanisk ventilation fra toilet/bad/køkken og efterisolering af teknikgange. Renoveringen blev gennemført med støtte fra Landsbyggefonden.

Fakta

 • Bygherre: Boliggården, Afd. 32, Stævnen, Snekkersten
 • Adresse: Stævnen 1‐151, 3070 Snekkersten
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Entreprenør: NH Hansen
 • Arkitekt: KANT Arkitekter A/S
 • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
 • Rådgivningsydelse: Registrering, projektledelse, kvalitetsledelse, projektering af bærende konstruktioner, vvs, ventilation og el, entrepriseudbud, projektopfølgning, fagtilsyn samt 1 års eftersyn
 • Entreprisesum: 63 mio. kr.
 • Omfang: I alt 11.763 m², heraf 400 m² fælleshus
 • Udførelsesperiode: Juli 2016 – Juli 2019
 • Link:
  Boliggården – Stævnen