Henter indhold
P1020279_2.0

Stensballeskolen, Horsens – renovering af 50’er fløj

Indeklimaforbedringer og facaderenovering

Bedre indeklima og mindre samlet energiregning

Fordelt over tre etaper er Stensballeskolens ældste bygninger blevet gennemgribende renoveret og ombygget.

Hundsbæk & Henriksen A/S har udført forbedring af indeklima, renovering af tekniske anlæg, tag- og facaderenovering samt efterisolering af skolens bygninger.

Arbejdet, som blev udført mens skolen var i drift, blev tilrettelagt med mindst gene for skolens godt 800 elever og lærere. Under hele forløbet var der en tæt dialog med skolens ledelse og brugere. Der blev afholdt workshops før og under udførelsen.

I forbindelse med facaderenoveringen er vinduerne udskiftet til nye, med en opdeling hvor øverste vinduesfelt er udført som fast blændparti, for at skærme for solen.

Ombygningen gjorde det muligt at etablere multirum og ungdomsskole i en overdækket atriumgård.

Facaderne er udført som mosaikker i grå nuancer af fibercementplader. Døre og vinduer i forskellige farver gør det lettere at finde rundt i de forskellige afdelinger.

Det eksisterende tag, som bestod af bølgeeternit, er demonteret og i stedet beklædt med listedækket tagpap, der er ligeledes monteret nye tagrender og nedløb. Tagrummet er efterisoleret med papiruld og der er opført nyt teknikrum for ventilationsaggregater. Dette nødvendiggjorde en ændring i spærkonstruktionen.

Det eksisterende udsugningsanlæg i loftsrummet er demonteret og bortskaffet. Der er herefter etableret nye decentrale ventilationsenheder, inklusiv modul for ekstern CTS-styring/overvågning og komplet el-installation både stærk- og svagstrøm i klasse- og faglokaler.

Ventilationsanlægget kan styres fra hvert enkelt klasselokale.

Stensballeskolens har 800 elever fordelt på 0. – 9. klassetrin. Skolen har 3-4 spor SFO1 og SFO2.

 

 

Uffe Vraa
Uffe Vraa
Afdelingsleder i Horsens

Fakta

  • Bygherre: Horsens Kommune
  • Adresse: Bygaden 59, 8700 Horsens
  • Udbudsform: Totalrådgivning
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Projekteringsledelse, byggeledelse (etape 1 og 2), registrering af eksisterende forhold, dispositionsforslag, forprojekt, myndighedsprojekt, hovedprojekt,   brugerproces, projektering af el, vvs, konstruktionerventilation, beskrivelse af sikkerhed og sundhed, fagtilsyn, aflevering og idriftsættelse, opfølgning og 1 års gennemgang.
  • Omfang: 3.000 m²
  • Udførelsesperiode: 2016 – 2019