Henter indhold

Supercykelsti mellem Middelfart og Fredericia

– Supercykelsti skal sikre cyklister og inspirere til mere cykling i Middelfart og Fredericia

Fyn har fået en knap fire kilometer lang cykelsti, der skal gøre det mere attraktivt at tage cyklen på arbejde i Middelfart og på strækningen mellem Middelfart og Fredericia.

Cykelstien går fra Middelfart bymidte og ud til den gamle Lillebæltsbro, hvorfra den fortsætter ind i Fredericia.

Dette projekt vedrører cykelstien på Middelfartsiden. Projektet er udført med offentlig støtte fra Vejdirektoratet.

Cykling i sikre rammer

Den eksisterende cykelsti, som løber langs Brovejen i Middelfart, er omlagt og er nu blevet tydeligt adskilt fra vejen med etablering af kantsten, som fungerer som værn mod trafikken på vejen. Derudover er der inddraget plads fra det eksisterende vejareal for at give mere plads til en bredere cykelsti på dele af strækningen.

Cykelstien er dobbeltrettet med undtagelse af de sidste 600 m frem til broen. Der er foretaget nye udgravninger, etableret sand og stabilgrus, asfalt og foretaget ny opstribning. Eksisterende afvanding og gadebelysning er udnyttet og er blevet genanvendt.

Servicestation

Foruden cykelstien er der etableret en servicestation med cykelparkering, hvor cyklister kan tage et hvil på en bænk, få luft på cyklen og fylde vandflasken med vand.

Brugerinddragelse

I projektets indledende faser har der været afholdt to workshops med cyklister fra Fredericia og Middelfart, som har givet input på løsningsmodeller til projektet.

Preben Kristensen
Preben Kristensen
Ingeniør

Fakta

  • Bygherre: Middelfart Kommune
  • Adresse: Brovejen mellem Middelfart og Lillebæltsbro
  • Rådgivningstype: Totalrådgiver og ingeniørrådgiver
  • Rådgivningsydelse: Teknisk rådgivning og bistand. Projektering, udbud, byggeledelse tilsyn. Arbejdet er efterfølgende udført i hovedentreprise.
  • Entreprisesum: 3,5 mio. kr.
  • Omfang: Ca. 4 km
  • Udførelsesperiode: Juni 2016 – December 2017