Henter indhold
Svinkloev Badehotel Rejsegilde S2

Foto: Svinkløv Fonden

Svinkloev Badehotel Brand S1

Illustration: Svinkløv Fonden

Svinkløv Badehotel

– Genoprejsning af det historiske badehotel

Det oprindelige Svinkløv Badehotel stod færdigt i 1925, men brændte ned til grunden i september 2016. Fonden bag Svinkløv Badehotel besluttede at genopføre badehotellet som et træhus med samme beliggenhed som det tidligere hotel og tager udgangspunkt i tilnærmelsesvis samme ydre geometri.

Det nye Svinkløv Badehotel er opført samme sted med omtrent samme fodaftryk som det oprindelige.

Kælder og dæk udføres i beton, og den øvrige bygning udføres i træ som udgangspunkt som en ”stolpe-værkskonstruktion”.

Selve huset er således et træhus både ind- som udvendigt, hvilket stiller særlige krav til de brandmæssige løsninger.

Brandstrategi for Svinkløv

Bygningen er brandsikret i henhold til ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 (EBB)”, dog er enkelte elementer (anvendelse af træfiberisolering samt evakuering via udvendige flugtvejstrapper) dokumenteret ved brandteknisk dimensionering, hvor der også løbende er foretaget en række brandtekniske analyser for at opfylde bygherrens ønsker til bygningens udformningen.

Personer i bygningen evakuerer samtidig direkte til det fri (totalevakuering), hvor der fra alle steder som udgangspunkt er mulighed for flugt til mindst to flugtveje, der er uafhængige af hinanden.

Alle værelser er grupperet omkring centrale flugtvejsgange, som i den ene ende har adgang til en flugtvejstrappe i det fri, og i den anden ende adgang til det centrale trapperum, som er i egen brandsektion.

Til at understøtte brandsikkerheden i forhold til personsikkerhed og værdisikring er der anvendt en række brandtekniske installationer, fx automatisk brandalarmanlæg, automatisk varslingsanlæg, sikkerhedsbelysning og automatisk branddørslukningsanlæg.

Bæredygtighed

Huset er  bæredygtigt med et enkelt og ærligt udtryk. Der opføres derfor et reelt træhus, hvor de bærende og adskillende bygningsdele er udført alene i træ. På den måde indgår bygningsdelene som en naturlig del og understøtter husets hovedgeometri.

Ersün Züfer
Ersün Züfer
Afdelingsleder for brand

Fakta