Henter indhold
Thyborøn Vandkulturhus bassin
Thyborøn Vandkulturhus under opførelse
Thyborøn Vandkulturhus
Svømmehal

Thyborøn Vandkulturhus

Vundet konkurrenceforslag til transformation af en eksisterende idrætshal til et visionært vandkulturhus med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden. Det er ønsket, at idrætshallen deles i to således, at den første tredjedel bibeholdes som multisal og de resterende to tredjedele ombygges til vandkulturhus med direkte adgang til campingplads og hytteby.

Den nuværende mellembygning opgraderet og ombygget til en to etagers bygning, der med en ekstra trappeforbindelse praktisk og visuelt vil formidle vandkulturhusets og multihallens aktiviteter med cafeteriets og fritidscentrets aktiviteter på første etage.

Vandkulturhusets bassinområder disponeres og indrettes i balance mellem fritidscentres visioner

Afgrænsningen af bassinområderne udgøres af to nye bygningszoner, der opdeler den nye multihal fra vandkulturhusets bassinområde.

De to bassinområder udføres med hver deres dækkote – et 240 cm hævet dæk indeholdende det store undervisningsbassin og et 80 cm hævet dæk med de øvrige bassiner.

På det nedre promenadedæk med de ”lave” vanddybder placeres familie- og legebassinet samt varmtvandsbassinet indrettet i sit eget rum ved hallens gavl. Det nedre bassinområde

fungerer endvidere som fordelingsareal mellem omklædningen og bassinerne, hvor der disponeres med brede ganglinjer og gode opholdsarealer.

Velværeområdet indrettes på første etage over varmtvandsbassinet og vil få elevator- og trappeadgang fra begge bassinniveauer.

Livredder- og førstehjælpsrum placeres i den multifunktionelle zone ved det centrale bassinområde, hvorfra der er overblik og adgang til de øvrige bassiner i vandkulturhuset. Rummets placering har endvidere hurtig adgang til multihallen for akut assistance.

Undervisningsbassin:

Dybde: 120-240 cm (120-350 cm hvis der etableres heli-simulator). Det nye 16,67 m bassin er designet for mange forskellige brugere både svømmere og ikke svømmere. Her afholdes skolesvømning, motionssvømning og dykkerundervisning mv..

Leg og udfoldelse

Bassinet har en dybde på 90 cm. Bassinerne bruges primært af 0-6 årige ofte med følge af voksne og de lidt større børn der er fortrolige med vandet.

Familie og børnebassin

Dybde: 0 – 30 / 60 cm

De mindste opholder sig i bassinet med ”strandbred” og op til 30 cm vanddybde. De lidt større børn, der er fortrolige med vandet, anvender bassinet med op til 60 cm vanddybde.

Varmtvandsbassin

Dybde: 120cm (140 cm ved genoptræningsområde)

Babysvømning, afslapning, massage, motion og genoptræning er nogle af de aktiviteter der foregår her. Området er afskærmet fra svømmehallens mere pulserende aktiviteter og svømmerummet kan forsynes med lyd og lys effekter, som indbygges i loftet.

Området er i tæt forbindelse med velværeområdet, med fællessauna, dampbad, varmekabine samt hvileområde.

 

Læs mere om Thyborøn Vandkulturhus

Fakta

  • Bygherre: Thyborøn Fritidscenter
  • Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S og D+O Tegnestuen
  • Entrepriseform: Fagentreprise
  • Rådgivningsydelse: Rådgivningen i alle faser fra program til aflevering af anlægget, herunder entrepriseudbud. Projektering af alle ingeniørdiscipliner samt fagtilsyn
  • Anlægssum: 46 mio. kr.
  • Omfang: 1.200 m²
  • Udførelsesperiode: 2019-2020