Henter indhold
Ungdomsboliger i tidl. plejecenterNørregade 9 Herning

Foto: Kortforsyningen

98 ungdomsboliger i Herning-2 slider

Årstiderne Arkitekter

98 ungdomsboliger Herning slider

Årstiderne Arkitekter

Transformation af plejehjem til ungdomsboliger

– Nørregades plejehjem i Herning omdannet til 98 attraktive ungdomsboliger

Omdannelsen og renoveringen af Nørregades plejehjem til 98 nye attraktive ungdomsboliger har involveret tre bygninger: Omdannelse og renovering af to eksisterende bygninger samt opførelsen af en tredje bygning.

Nyt forbindelsesled og indendørs forvandling

De to eksisterende bygninger har gennemgået en fuldstændig ombygning indvendigt for at kunne imødekomme den ændrede funktion. Den nye bygning er opført som bindeled mellem de to eksisterende bygninger, hvor der er etableret et 246 m² stort fællesrum med køkkenfaciliteter og toiletter. Samtidig danner den nye bygning rammen om fællesskab og sociale aktiviteter.

Bebyggelsen indeholder 96 rummelige og lyse toværelseslejligheder og to etværelses lejligheder.

Ny teknik og installationer

Alle tekniske installationer er fornyet. Der er blevet etableret et komplet varmeanlæg for opvarmning af samtlige rum, opvarmning af ventilationsluft og varmt brugsvand. Fjernvarmeledning til bebyggelsen er tilsluttet offentligt fjernvarmestik i terræn. Derudover bestod opgaven i kloakrenovering, hvor der er udskiftet varme- og varmtvandsrør i jord, der er udskiftet vand- og afløbsinstallationer i boligerne samt efterisoleret.

Brugerinddragelse

En åben dialog med de relevante personer har bidraget til et positivt samarbejde mellem de projekterende og beboerne. At være en del af processen og at deltage i at definere husets fremtidige funktioner har skabt ejerskab for projektet og motivation hos beboerne.

Fakta

  • Bygherre: Boligselskabet Fruehøjgaard
  • Adresse: Nørregade 9, 7400 Herning
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Arkitekt: Årstiderne Arkitekter
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Planlægning, projektering af bærende konstruktioner, vvs, el og ventilation samt fagtilsyn
  • Entreprisesum: 43 mio. kr.
  • Omfang: I alt 6.000 m²
  • Udførelsesperiode: 2011 – 2015