Henter indhold
Ungdomsboliger Bispehavevej Hundsbaek Henriksen 1
Atriumhuset Bispehavevej 8210
Ungdomsboliger Bispehavevej Hundsbaek Henriksen 3
Ungdomsboliger Bispehavevej Hundsbaek Henriksen 2

Atriumhusets energieffektive ungdomsboliger i Aarhus

– Boliger, der opfylder kravene til lavenergi 2020

Det almene boligselskab Østjyst Bolig har gået opført 128 energirigtige ungdomsboliger med tilhørende atrium og fællesarealer i Aarhus. Målsætningen for boligerne er at skabe gode og nutidige fysiske rammer for unge under uddannelse.

Direkte adgang fra overdækket atrium

Boligerne er opført i prædefinerede betonelementer i fem etager på to bygningskroppe, som er henholdsvis øst- og vestvendt. De to kroppe er blevet koblet sammen af et glasoverdækket atrium. Der blev skabt 116 indbydende ungdomsboliger – alle med adgang direkte fra det overdækkede atrium.

Afsnit for unge mødre

I et særskilt afsnit i den nordlige ende af østfløjen er der desuden etableret 12 boliger for unge mødre. I stueplan blev der etableret fællesfaciliteter for de unge mødre samt kontorfaciliteter for medarbejdere hos Aarhus Kommune.

Æstetisk, brugervenligt og bæredygtigt

Der er integreret bæredygtig byggestil i tilgangen til projekter, hvorfor form og materialer altid er udtryk for miljøvenlighed, effektiv udnyttelse af ressourcer og respekt for bygningernes æstetiske udtryk, omgivelser og brugsfunktion – både nu og i fremtiden. Alt arbejde er udført efter en målsætning om, at bygningerne har mindst muligt energiforbrug og vedligehold i henhold til det aftalte design. Det giver bygningerne en lang levetid.

Energieffektivitet, der opfylder krav til Lavenergi 2020

Bebyggelsen er udført som lavenergi 2015-byggeri. Det niveau blev bl.a. opnået ved hjælp af en højisoleret tæt klimaskærm samt ved en energieffektiv decentral ventilationsløsning. Der er efterfølgende suppleret med solceller, så byggeriet opfylder energikravet til Lavenergi 2020.

Tekniske installationer

Bebyggelsen er forsynet med et traditionelt vvs-system, ligesom den har en decentral ventilationsløsning. Alle installationer er projekteret i REVIT 3D, og der er udført BSim indeklimasimuleringer for verificering af indeklimaforhold.

Fakta

  • Bygherre: Østjysk Bolig
  • Adresse: Bispehavevej 1-5, 8210 Aarhus V
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Projektering af bærende konstruktioner, vvs, ventilation, el og anlæg samt fagtilsyn
  • Entreprisesum: 63 mio. kr.
  • Omfang: 6.000 m²
  • Udførelsesperiode: Maj 2013 – Ultimo 2016
  • Link:

Østjysk Bolig – Atriumhuset