Henter indhold
Velux Collection Hundsbaek og Henriksen S2
velux-collection-ingenioer-hundsbaek-_-henriksen_3210
VELUX ØB Gården ovenlysvinduer
Velux Collection Hundsbaek og Henriksen S1
Velux Collection Pavillon

VELUX Collection i Østbirk

– VELUX Collection – En oplevelse for alle sanser

VELUX har opført et nyt udstillingscenter På ØB Gården i Østbirk ved Horsens, som er stedet hvor det første VELUX-vindue blev udviklet. Udstillingscentret formidler VELUX-vinduets historie siden etableringen af virksomheden i 1946.  I samarbejde med Rosan Bosch Studio har Hundsbæk & Henriksen projekteret ombygningen af den gamle gård samt de omkringliggende anlæg, som nu danner rammen om et nyt top moderne og interaktivt udstillingscenter med oplevelser for alle sanser, som er blevet Østbirks nye vartegn.

Udstilling

Den gamle ØB Gård er ombygget og tilbygget med ny forbindelses- og indgangsbygning og er nu transformeret til en moderne udstillingsbygning. Det har bl.a. omfattet understøtning og udskiftning af dele af de eksisterende facader, etablering af nyt terrændæk og ny tagkonstruktion samt ny forbindelses- og indgangsbygning. Hovedbygningen er også åbnet op fra terræn til kip og der er etableret stålkonstruktion til brug for udstillingsmateriale. Udover de oprindelige gamle gårdbygninger rummer udstillingscentret to nye tilbygninger, som indeholder hhv. reception og trapperum med elevatortårn.

Udstillingen byder på en tidsrejse gennem firmaets 75-årige historie. Forskellige afsnit af bygningen repræsenterer forskellige tidsperioder, så besøgende kan følge tilblivelsen og udviklingen af VELUX´produkter – lige fra stifter og bygningsingeniør Villum Kann Rasmussens første ovenlysvindue i 1942 og frem til nutiden, hvor VELUX-koncernen beskæftiger over 10.000 mennesker i 40 lande, og producerer højteknologiske vinduer.

Parkeringsarealerne og en udendørs blå asfaltsti i terræn forbinder virksomheden med udstillingen. Langs den blå oplevelsessti er der opført en række kunstnerisk udformede pavilloner som store hvide skulpturer, inspireret af ovenlysvinduer, der symboliserer lys, luft og udsyn samt industrialisering og udvikling.  Det omkringliggende anlæg har desuden også fået ny beplantning og nye parkeringsmuligheder til både biler og busser.

Læs mere:

 

Fakta

  • Bygherre: Velux A/S – Velux Facilities
  • Adresse: Industrivej 10, 8752 Østbirk
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning / Underrådgiver
  • Rådgivningsydelse: Registrering af bygning og anlæg, projektering og myndighedsbehandling, arbejdsmiljøkoordinering, udbud og kontrahering, granskning af tilbud, udførelse, byggeledelse og fagtilsyn samt kvalitetssikring og aflevering
  • Entreprisesum: Fortroligt
  • Omfang: Renovering – 577 m², nybygning 84 m²
  • Udførelsesperiode: 2016 – 2018