Henter indhold

WOW Park Billund

Ny WOW Park i Billund, som er et anderledes legeland opbygget i trækronerne. I det naturlige legeland er der fokus på bevægelse, frisk luft og læring gennem leg. Forlystelsesparken er en stor naturpark på hele 19 hektar – svarende til ca. 40 fodboldbaner eller 190.000 m2.

Målet med WOW Park er at gøre naturen let tilgængelig og et centralt omdrejningspunkt for leg og sundhed, ifølge medstifter og adm. direktør Jacob Hindhede.

Parken indeholder forlystelser, hvor kroppens bevægelse er i fokus frem for motoriserede forlystelser. Heriblandt kan nævnes Tarzanslynger, hængebroer i 14 meters højde, underjordiske huler og gange, sjove labyrinther, svævebaner, skovparkour-baner, battlefields, legenet på op til 300 m2 med kæmpebolde højt oppe i træerne og en helårs 40 m lang kælkebakke. Parken indeholder også en vandlegeplads med minifloder og dæmninger, hvor børn kan lære om sluser og vandkraft. Derudover findes også et krea-værksted, hvor besøgende kan kreere sjove ting af bl.a. træ. WOW Park Billund er den nyeste af to WOW parker, hvor den anden er beliggende i Skjern.

Den vestlige del af WOW Park Billund er opført i skov, som ifm. etablering af parken er udvidet, mens den østlige del er opført på åbne marker. Midt i parken ligger en fredet sø. Alle arealer og faciliteter er opført og indrettet med respekt for naturen. WOW Park er baseret på oplevelser under åben himmel og indeholder enkelte bygninger. De er alle udført, så de i materialer og udformning er tilpasset beliggenheden i naturen. Bygningerne inkluderer hovedbygningen med bl.a. billetsalg/kiosk, parkcafé med køkken, kreativt værksted, bålhuse, toiletbygning og servicebygning/trælager.

Genbrug og naturlige materialer

I forbindelse med byggeriet er der plantet over 100.000 træer og buske, som bidrager til læ, leg og et lavt CO2-regnskab. Der er også sået en blomsterblanding på ca. 2 hektar, som bidrager til biodiversiteten og understøtter områdets truede sommerfuglearters levevilkår.

Der er endvidere genanvendt 40.000 m2 jord og 100 allerede fældede træer fra oplandet. Træerne er bl.a. benyttet til legeredskaber og bygninger og som udsmykning i parken. Eksempelvis er spærrene i Madladen lavet af træstammer, der kommer fra Djursland og Silkeborg-egnen. Alle parkens bygninger og faciliteter er ligeledes beklædt med træ. Der er også lavet underjordiske toiletter i træ, som benytter den omkringliggende jord til naturlig isolering med inspiration fra gammeldags kartoffelkældre.

WOW Park Billund blev åbnet i sommeren 2020 og forventes at kunne tiltrække op til ca. 100.000 besøgende det første
år, og tallet forventes derefter at stige. Fuldt udbygget forventes parken at beskæftige ca. 30 timelønnede samt en fast stab på 6 medarbejdere.

Læs mere:

Fakta

  • Placering: Havremarken 15, 7190 Billund
  • Bygherre: Koldingvej 2, Billund A/S og WOW-Park ApS
  • Udførelsesperiode 2018-2020
  • Entrepriseform: Totalrådgivning
  • Rådgivningstype:
  • Anlægssum: Fortroligt
  • Omfang: 190.000 m2 naturpark
  • Arkitekt: Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S