Henter indhold

Arbejdsmiljøkoordinering

Som bygherre er du forpligtet til at overholde regler og ansvar i forhold til arbejdsmiljøloven. Derfor er arbejdsmiljø i dag blevet en integreret del af alle bygge- og anlægsprojekter.

Ifølge loven er du som bygherre forpligtet til at udpege en arbejdsmiljøkoordinator på byggepladser, hvor der er to eller flere uafhængige firmaer involveret. Du skal udpege en arbejdsmiljøkoordinator for henholdsvis projekteringsfasen og udførelsesfasen. Som bygherre står det dig frit for, om du vælger to forskellige eller den samme koordinator til begge faser.

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal udarbejde en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) ved byggesager, hvor:

 • der er flere end en arbejdsgiver til stede på byggepladsen, og flere end ti mand arbejder samtidig
 • der indgår særligt farligt arbejde, som fx arbejde med miljøskadelige stoffer som bly, PCB, asbest m.v., arbejde med særlig risiko for nedstyrtning eller for at blive begravet.

Der skal udarbejdes en PSS i projekteringsfasen, som efterfølgende bliver opdateret i udførelsesfasen, så den passer til byggeriet. PSS skal fungere som et styringsredskab for dem, der arbejder på. byggepladsen.

Hos Hundsbæk og Henriksen kan vi hjælpe med arbejdsmiljøkoordinering på både små og store bygge- og anlægsprojekter. Vores certificerede arbejdsmiljøkoordinatorer planlægger og gennemfører arbejdsmiljøkoordineringen, så den opfylder bygherrens forpligtelser samt rammerne for det aktuelle projekt.

Vores rådgivningsydelser inden for arbejdsmiljørådgivning:

 • Sikkerhed/sundhed
 • Rådgivning i forbindelse med indledende overvejelser
 • Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen
 • Arbejdsmiljøkoordinering i byggefasen
 • Tilsyn
 • Kvalitetssikring
 • Dokumentation
 • Granskning af projektet
 • Kortlægning af risici
 • Udarbejdelse af PSS og arbejdsmiljøjournal
 • Afholdelse af opstartsmøder
 • Sikkerhedsmøder
 • Sikkerhedsrunderinger.