Henter indhold

ATES-anlæg og grundvandskøling

ATES-anlæg (Aquifer Thermal Energy Storage) er et udbygget grundvandskøleanlæg, som anvender grundvand til køling om sommeren, og den akkumulerede varmeenergi fra sommerkølingen bliver brugt til opvarmningen om vinteren. Overskydende varme og kulde bliver ledt ned i undergrunden, hvor det bliver lagret, så det kan anvendes senere på året efter behov.

Vi har brug for grønne løsninger, når bygningernes energibehov skal opfyldes. Fremtiden byder på store udfordringer på energiområdet. Der er behov for løsninger baseret på vedvarende energikilder. Vi har derfor fokus på, hvordan bygningernes behov for køling kan tilvejebringes med et minimalt energiforbrug og CO²-udslip. En ATES-løsning i form af grundvandskøling er særdeles relevant. Grundvand er et effektivt medie for lagring af energi. Man kan her tale om en miljørigtig teknologi.

 

ATES/Grundvandskøling er miljørigtig teknologi

Resultatet af at bruge ATES-anlæg er lavere omkostninger på køling og opvarmning, store besparelser i primær-energiforbruget og reduceret CO²-udslip. Merinvesteringen i ATES-anlæg kan typisk tjene sig hjem på 4-6 år i nybyggerier og på under 10 år i eksisterende byggerier. Ved anlæg, der alene bruger grundvandskøling, er tidshorisonten typisk under 1 år i nybyggeri og 3-6 år i eksisterende byggerier.

Hundsbæk og Henriksen har i en årrække projekteret grundvandsbaserede nedkølingsanlæg til flere af landets største virksomheder. Vi er pionerer inden for grundvandsbaseret klimatisering og står således bag Danmarks første grundvandsbaserede køleanlæg, der blev taget i brug af Vejle Center Hotel i 2000. Siden har vi projekteret ATES-anlæg på en lang række byggerier, herunder bl.a. på Vingsted Konferencecenter, på Sundhedshuset og på Hotel Opus i Horsens m.fl.

I forbindelse med ATES-projekter kan vi hjælpe med at udarbejde designgrundlag, projektering, udbud, koordinering samt foretage tilsyn og aflevering.

Vores rådgivningsydelser inden for ATES og grundvandskøling:

  • Indledende cost/benefit analyse
  • Myndighedskontakt
  • Undersøgelse af jordens termiske og hydrologiske egenskaber
  • Vurdering af risiko
  • Myndighedsansøgning
  • Bygherrerådgivning
  • Design og projektering
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Entrepriseledelse
  • Tilsyn og aflevering.