Henter indhold

Bæredygtigt byggeri

Der er stort fokus på grønt og bæredygtigt nybyggeri og renoveringer, hvorfor bæredygtigt byggeri er et område i vækst.

Hos Hundsbæk og Henriksen går lavenergibyggeri og bæredygtigt byggeri hånd i hånd. Vi arbejder ud fra en dobbelt målsætning om, at vi skal reducere både driftsudgifter og miljøpåvirkninger. Vi arbejder målrettet med minimering af energiforbruget i industrien samt til bygningsopvarmning og drift.

Vi har certificerede DGNB-konsulenter, som indgår i byggeprojektteams og vejleder om bæredygtighed og rette fokus på de områder, man skal være opmærksom på for at bygge bæredygtigt og opnå en DGNB-certificering.

Inden for byggeri har vi opnået stor ekspertise i energibesparende design. Det gælder både inden for bygningsudformning og -orientering samt opvarmning, ventilation og belysning, herunder styring og regulering af tekniske anlæg.

Vi har også erfaring med at projektere energieffektive ATES-anlæg til opvarmning og køling af bygninger, energilagring, lavtemperatur varme og køling og fjernkøling, varmepumper og alternativ energi, fx biobrændsel, solceller og brændselsceller.

Målet med bæredygtigt byggeri

Når vi indgår en aftale med en bygherre, starter vi med at fastlægge målsætningen til det bæredygtige byggeri. Vi fastlægger niveauet og omfanget af den miljø- og arbejdsmiljørigtige projektering, herunder om der er særlige krav til projektet som energiklasse 2015/2020 (Bygningsreglementernes krav) eller krav om certificering, som fx DGNB.

Alt efter bygherres ønsker til projektets bæredygtighed, kan projektet omfatte en eller flere eller blot delelementer af emnerne:

 • Miljø- og klimamæssig bæredygtighed, herunder bæredygtig energiproduktion, ressourceforbrug, miljøpåvirkning og klimatilpasning
 • Økonomisk bæredygtighed, herunder anlægs- og totaløkonomi
 • Social bæredygtighed, herunder brugerhensyn og brugerinddragelse samt tilgængelighed
 • Teknisk kvalitet, herunder valg af de tekniske løsninger
 • Procesmæssig kvalitet, herunder sikring af, at bæredygtighed implementeres og fastholdes gennem alle byggeriets faser.

Vi gennemgår, evaluerer og justerer løbende de aftalte mål for projektets bæredygtighed i forbindelse med byggeriets faseovergange, fx ved hjælp af DGNB.

Vores rådgivningsydelser inden for bæredygtigt byggeri:

 • LCA Life Cycle Assessment
 • LCC Totaløkonomi
 • Bæredygtig ledelse
 • Miljørigtig projektering
 • DGNB
 • LEED
 • BREEAM
 • Bæredygtig projektering
 • Cirkulær økonomi
 • Svanemærkning
 • Miljø- og klimamæssig bæredygtighed, herunder bæredygtig energiproduktion, ressourceforbrug, miljøpåvirkning og klimatilpasning
 • Økonomisk bæredygtighed, herunder anlægs- og totaløkonomi
 • Social bæredygtighed, herunder brugerhensyn og brugerinddragelse samt tilgængelighed
 • Teknisk kvalitet, herunder valg af de tekniske løsninger
 • Procesmæssig kvalitet, herunder sikring af, at bæredygtighed implementeres og fastholdes gennem alle byggeriets faser.