Henter indhold

Brandrådgivning

Hos Hundsbæk og Henriksen hjælper vi med brandrådgivning og brandsikring inden for nybyggeri, renovering og ombygning af bevaringsværdige ejendomme både som en del af en samlet rådgivningspakke eller som selvstændig ydelse. Vores brandrådgivere er kompetente og erfarne brandingeniører med en Master i brandsikkerhed.

Vi tilbyder brandrådgivning inden for alle typer af byggeri og i alle brandklasser. Derudover er vi certificeret til at foretage tredjepartskontrol.

Vi rådgiver om:

 • Materialevalg
 • Brandsikring af konstruktioner
 • Brandtekniske installationer
 • Antændelse af brand og røgspredning
 • Evakuering og redning af personer
 • Beredskabets indsatsforhold
 • Drift, kontrol og vedligehold

Vi udfører altid vores brandrådgivning i tæt samarbejde med byggeriets øvrige parter og er fleksible og tilgængelige til at tage en snak om diverse ønsker fra arkitekter, bygherrer, entreprenører, myndigheder og leverandører.

Inddrager du vores rådgivning tidligt i projekteringsfasen, kan vi sikre, at brandsikkerheden bliver integreret uden, at det griber ind i byggeriets design og funktion, samt at brandsikringen bliver fastlagt på den sikkerhedsmæssigt mest fordelagtige måde. Det kalder vi optimeret bygningsdesign.

Vores rådgivningsydelser inden for brandrådgivning omfatter:

 • Brandstrategi
 • Brandteknisk dimensionering
 • Brandtekniske analyser
 • Risikoanalyser
 • Iltreduktion
 • Tredjepartskontrol
 • Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner
 • Udarbejdelse af vejledninger for myndigheder/styrelser

Optimeret bygningsdesign

Det er vigtigt, at der bliver taget hensyn til de brandtekniske forhold i forbindelse med bygningens design. Når vi deltager i denne indledende fase med vores viden og erfaring, er vi ofte i stand til at bidrage med forslag, som tager hensyn til både personsikkerhed og optimering af bygningen med deraf reducerede bygge- og driftsomkostninger til følge.

Personsikkerheden er det væsentligste parameter ved det grundlæggende design af bygningen. Her deltager vi sammen med arkitekten og det øvrige projektteam i opdeling af bygningen, fastlæggelse af flugtveje samt passive brandsikringstiltag til sikring af, at kravene i det gældende bygningsreglement er overholdt.

Vi beskriver de aktive brandsikringstiltag i brandstrategien, og de vil ofte være en konsekvens af bygningens anvendelse og personbelastning. Tiltagene kan også anvendes funktionsbaseret med henblik på at optimere bygningen i relation til fx anvendelse af brandglas, krav til ventilationsanlæg og sikring af konstruktioner mod brandpåvirkning.

Foruden personsikkerheden indgår indsatsforhold og værdisikring også som elementer i vores optimerede bygningsdesign.

 

Kontakt

Vi altid klar i dit nærområde, og du kan kontakte:

Per Christiansen på mail pch@huh.dk eller telefon 7943 5366

Ersün Züfer på mail erz@huh.dk eller telefon 7943 5391

Ersün Züfer
Ersün Züfer
Afdelingsleder for brandrådgivning