Henter indhold

Byggeledelse

Nutidens byggeri med kortere udførelsesperioder og ofte komplicerede nybygninger eller ombygninger kræver omhyggelig planlægning før byggestart og en stram og målrettet styring under udførelsesfasen for at være færdig til tiden, i den planlagte kvalitet og inden for de givne økonomiske rammer.

Hos Hundsbæk og Henriksen udfører vi byggeledelse på små som store byggeopgaver inden for bygge- og anlægsprojekter.

Vores byggeledere har både byggeteknisk viden og overblik over byggeprocesserne. Inden projektets start afstemmer byggelederen forventningerne med bygherren i forhold til målsætning og byggeopgavens størrelse og gennemfører efterfølgende en målrettet og effektiv byggeledelse i et konstruktivt samarbejde mellem projektets parter. Med en klar og tydelig kommunikation skaber vi tryghed gennem hele udførelsesperioden.

Vores byggeledelse består af løbende byggetilsyn, byggemøder, styring af byggeriets udførelse, måloverholdelse af tid, økonomi, kvalitet samt arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse.

Vores rådgivningsydelser inden for byggeledelse:

 • Udarbejdelse af byggesagsbeskrivelser og udbudstidsplaner
 • Afholdelse af opstartsmøder med entreprenør
 • Koordinering af byggepladsen
 • Kvalitetsstyring
 • Projektgennemgang
 • Projektledelse
 • Tidsstyring
 • Økonomistyring
 • Koordinering af fagtilsyn
 • Styring af økonomi, kvalitet og tid
 • Kontraktopfølgning
 • Arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse
 • 1- og 5-års gennemgang.