Henter indhold

Byggemodning

Mange faktorer spiller ind, når der skal opføres nye byggerier og infrastruktur. Byggemodning af byggegrunden er én af de første opgaver, der skal udføres, så grunden efterfølgende giver optimale betingelser for byggeprocessen.

Hos Hundsbæk & Henriksen udfører vi rådgivning om byggemodningsarbejder for både private samt offentlige bygherrer. Vi har mange års erfaring med projektering, planlægning og udførelse af byggemodningsarbejder.

Vi har kompetencer inden for:

Vi tager altid udgangspunkt i bygherrens behov og skaber løsninger, der er både værdiskabende, bæredygtige og ikke mindst fremtidssikrede i forhold til de næste mange års drift.

Vores rådgivningsydelser inden for byggemodning:

  • Grundpriskalkulation
  • Koordinering af forundersøgelser (indmålinger, jordbundsundersøgelser mm.)
  • Udarbejdelse af skitseprojekt
  • Udarbejdelse af hovedprojekt
  • Myndighedsgodkendelse
  • Koordinering af fremmedledninger
  • Udbud af projektet
  • Tilsyn med projektets gennemførelse
  • Slutdokumentation.
Preben Kristensen
Preben Kristensen
Ingeniør