Henter indhold

Cykelstier

Både offentlige og private bygherrer har i en årrække haft fokus på at skabe bedre forhold for cykeltrafik samtidig med, at indsatsen for mere cykeltrafik er blevet markant styrket fx med supercykelstier, der skal sikre cyklister og inspirere til mere cykling.

Vores rådgivningsydelser inden for cykelstier strækker sig fra planlægning til projektering af stianlæg og andre cykelfaciliteter i åbent land og i byer. Vi arbejder både med nye anlæg og med ombygning og fornyelse af eksisterende færdselsarealer.

I vores projektering sikrer vi, at udformningen tilgodeser trafiksikkerhed og komfort for cyklister og andre trafikanter. Det gør vi blandt andet gennem valg af belægning, belysningsanlæg, udformning og afmærkning af stianlæg.

Cykling i sikre rammer

Vi har erfaring med sikring af eksisterende cykelstier, så de bliver tydeligt adskilt fra vejen. Der kan fx etableres kantsten, som samtidig fungerer som værn mod trafikken på vejen. Ved at inddrage plads fra det eksisterende vejareal kan man fx give mere plads til en bredere cykelsti på dele af strækningen.

Servicestationer langs cykelstien

Vi har desuden erfaring med etablering af servicestationer langs cykelstien. Servicestationerne giver mulighed for at parkere sin cykel, fylde vandflasken, få luft på cyklen eller blot at tage hvil.

Vores rådgivningsydelser inden for cykelstier:

  • Teknisk rådgivning og bistand
  • Supercykelstier
  • Dobbeltsidede og dobbeltrettede cykelstier
  • Bedre fremkommelighed og sikkerhed for cykelstier fx i signalanlæg
  • Afmærkning af cykelfaciliteter
  • Servicestationer ved supercykelstier
  • Planlægning og projektering
  • Udbud
  • Byggeledelse og tilsyn.
Preben Kristensen
Preben Kristensen
Ingeniør