Henter indhold

Energianalyse / Energiberegninger / Energidesign

I de sidste mange år har der været fokus på at reducere bygningers energibehov. I takt med dette er bygningsreglementets krav (BR18) til energiforbrug blevet skærpet. Fokus på optimerede energiløsninger og -design er derfor afgørende for fremtidens Danmark, da det reducerer CO2-forbruget og dermed miljøbelastningen og økonomien for den enkelte beboer eller virksomhed.

Energiperspektivet indarbejder vi fra projektets start og kontinuerligt gennem hele projektforløbet for at sikre et lavt energibehov og gode økonomiske løsninger.

Energianalyse

Hundsbæk & Henriksen udarbejder energianalyser af byggerier, der kan give svaret på, om det kan betale sig at investere i energieffektive løsninger. Det er det enkelte byggeris karakter, der er afgørende for dette.

Når vi arbejder tæt sammen med arkitekten og entreprenøren på den enkelte sag, bruger vi vores viden til at rådgive om bygningsdesign, der integrerer passive energiløsninger uden at gå på kompromis med æstetik, brugertilfredshed og bygherrens ønsker.

Energirammeberegninger

Vi benytter beregningsværktøjet BE18 til energirammeberegningerne for at dokumentere, at bygninger overholder Bygningsreglementets krav til energibehov. Programmet BE18 skaber et teoretisk energimæssigt sammenligningsgrundlag for alle bygninger ved brug af standardforudsætninger. Det giver derfor udelukkende et teoretisk estimat for bygningers energiforbrug. Bygningens faktiske energiforbrug vil i realiteten være noget højere. Som tillægsydelse tilbyder vi derfor også at udføre et mere realistisk estimat over bygningens energiforbrug, der kan benyttes til blandt andet budgettering af driften. Det kan være til stor gavn for bygherre.

Hundsbæk & Henriksen stræber altid efter at benytte den nyeste viden og de nyeste og mest opdaterede værktøjer inden for energidesign og -optimering.

Af vores ydelser og kompetencer kan nævnes:

 • Miljørigtig projektering
 • Energirammeberegninger (BE18)
 • Varmetabsberegninger
 • Lavenergibyggeri
 • Beregning af kuldebroer (HEAT2)
 • Energioptimering
 • Integreret energidesign (Passive løsninger)
 • Energianalyse af eksisterende bygninger
 • Bæredygtig byggeri
 • Vedvarende energi – Solenergi og ATES
 • Energimærkning.