Henter indhold
Geoteknik ydelser Hundsbaek og Henriksen S1

Geoteknik

Hundsbæk og Henriksen har mange års erfaring i planlægning af byggeri og infrastruktur. Vi kan vejlede i forhold til de aktuelle jordbundsforhold.

Vi samarbejder med de tilknyttede geoteknikere om planlægning af undersøgelsesarbejdet. Vi fastlægger på den måde det videre forløb med optimering og omfang af boringer, pejling af vandspejl m.m. for opnåelse af den optimale fundering og det optimale jordarbejde.

De væsentlige faktorer, der har betydning for den samlede anlægsøkonomi, bliver nøje bearbejdet af vores erfarne ingeniører. Det drejer sig især om grundvandsforhold, blødbundsforhold, jordforurening, jordflytning og valg af funderingsmetode.

Indenfor anlæg og miljø er kendskabet til geoteknik og geofysik vigtigt i følgende faser:

 • Idé- og planlægningsfasen
 • Forundersøgelse i forbindelse med udarbejdelse af forprojekt
 • Hovedprojektfasen
 • Byggefasen, byggegrupper og grundvandssænkning
 • Drift og vedlighold.

Vores rådgivningsydelser inden for geoteknik:

 • Geotekniske undersøgelser
 • Geologisk bedømmelse og vurdering
 • Jordbundsundersøgelser
 • Byggemodningsprojekter
 • Vejprojektering
 • Jordens beskaffenhed og bæredygtighed i forbindelse med bl.a. funderingsarbejder
 • Dimensionering
 • Projektering af fundamenter og pæle
 • Fundamentforstærkninger
 • Geotekniske beregninger (spuns, pæle, byggegruber)
 • Sandpudefundering
 • Blødbundsudskiftning.