Henter indhold

Indeklima

Vi tilbringer 90% af tiden indendørs, og derfor er det vigtigt med et godt indeklima.

Indeklimaet i de moderne bygninger bliver presset af det stigende fokus på minimering af energiforbrug, på tæthed af bygninger og på en arkitektur med store lysindfald. På samme måde er der stigende fokus på byggelovgivning og arbejdsmiljøregler, som løbende bliver skærpet for at sætte fokus på termisk indeklima (temperatur), luftkvalitet, lysforhold og akustik. Kompleksiteten af rammerne og det øgede fokus betyder øget behov for rådgivning og dokumentation.

Hos Hundsbæk & Henriksen har vi stor erfaring med rådgivning og projektering af et godt indeklima i bygninger. Vi har en helhedsforståelse for de faktorer og deres indbyrdes sammenhænge, som vi bruger til at skabe løsninger, hvor samspillet mellem temperatur, luftkvalitet, dagslys og akustik er optimalt.

Ved nybyggeri tænker vi indeklimaet ind fra de tidligste skitseringsfaser. Vores rådgivning sker i tæt samarbejde med de parter, der er involveret i bygningsudformning, materialevalg og facadevalg. På den måde opnår vi det bedst mulige udgangspunkt for den videre projektering af byggeriet og kan på den baggrund optimere tekniske anlæg, belysningen og andre installationer, så indeklimaet kan sikres med et minimalt energiforbrug.

I nybyggeri såvel som renoveringsprojekter projekterer vi de tekniske installationer med henblik på at optimere energiforbrug og godt indeklima. Vi visualiserer og dokumenterer termisk og optisk indeklima ved brug af bygningsmodeller og beregningsprogrammer som B-Sim og BE18.

Vores rådgivningsydelser inden for indeklima:

 • Luftkvalitet
 • Dagslysberegning
 • Termisk indeklima (temperatur)
 • Akustik
 • Træk
 • Fugt
 • Støv, fibre og gasser i luften
 • Ventilation
 • Indeklimamålinger
 • Lyskvalitet, farvegengivelse og temperatur
 • Optisk synskomfort, minimering af ubehagsblænding og varians
 • Energirigtige lyskilder
 • Maksimal udnyttelse af dagslys
 • Styring og regulering af den kunstige belysning.