Henter indhold

Kloakker

Vi har gennem en lang årrække opbygget stor ekspertise i at rådgive inden for alle former af kloakarbejder. Vores erfaring med projektering og tilsyn sikrer, at du som kunde får en fremtidssikret optimal løsning hvad angår økonomi og kvalitet.

Kloakrenovering

Kloaksystemerne er gemt væk under jorden, og vedligeholdelsen bliver derfor nemt overset. Det betyder, at man mange steder oplever konsekvenserne af den manglende vedligeholdelse med øget intensitet af driftsproblemer, rotter og nedsat afledningsevne, der kan resultere i oversvømmelser med bygningsskader.

En kloakrenovering er med til at forlænge kloaksystemets levetid. Vi kan udføre en tilstandsvurdering af din kloak og analyserer behovene for kloakrenovering således, at arbejdet sættes i gang på det rette tidspunkt og ikke først, når det er for sent. Vi følger typisk følgende skabelon:

 1. Forundersøgelse af kloakken i form af indhentning af tilgængeligt tegningsmateriale samt udførelse af TV-inspektion
 2. Kortlægning af hvilke andre ledninger, der ligger i nærheden af kloakken. Det kan være elledninger eller kabler til tv-forbindelsen
 3. Udarbejdelse af tilstandsrapport på kloak og udarbejde et projekt på renovering af kloakken
 4. Udarbejdelse af tilbud
 5. Byggeledelse og tilsyn i udførelsesfasen
 6. Sikring af at tegninger er opdateret.

Vi arbejder både med de traditionelle opgravningsmetoder og med opgravningsfri no dig-metoder, som bliver mere og mere anvendelige. No dig-metoden giver færrest gener og er ofte den billigste løsning, og den er derfor også vores foretrukne metode.

Nye kloakker

Skal der anlægges nye kloakker i forbindelse med byggemodning eller klimatilpasning af eksisterende veje og bebyggede områder, projekterer vi disse med tanke på nyeste spild– og regnvandssystemer.

Vi har stor erfaring med rådgivning af klimatilpasning og LAR (Lokal Afledning af Regnvand). Dette kan blandt andet omfatte anlæg af regnvandsbassiner, forsinkelsesbassiner, faskiner, grøfter, vandrender og meget mere.

Vi styrer projekterne fra start til slut og sørger for, at alle myndighedsforhold og lovkrav efterleves.

Vores rådgivningsydelser inden for kloakker:

 • Behovsanalyse
 • Tilstandsvurdering
 • Renoveringsplaner
 • No-dig
 • Klimatilpasning, LAR
 • Skybrudssikring
 • Budgetplanlægning
 • Myndighedsbehandling
 • Optimering af proces
 • Risikoanalyse
 • Projektledelse
 • Cost management
 • Tilsyn
 • Kvalitetssikring
 • Håndtering af fedtudskillere, olieudskillere mm.
Preben Kristensen
Preben Kristensen
Ingeniør