Henter indhold

LAR – Lokal afledning af regnvand

De senere års store mængder af regn stiller nye krav til de danske afløbssystemer, som langt fra er gearet til håndtering af de voldsomme vandmasser. Der er derfor behov for nye løsninger, der kan værne mennesker, bygninger og natur mod skadevirkningerne af de voldsomme regnskyl.

Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand – og kan afhjælpe en del af problemerne. Hensigten med LAR-løsninger er at opsuge, forsinke, aflede eller rense regnvandet med henblik på genanvendelse, så det ikke belaster vores afløbssystem. Det gør op med idéen om, at regnvand er noget, der kun hører til i kloakken, hvilket stiller helt nye krav til at tænke i afløbssystemer.

Hos Hundsbæk og Henriksen har vi erfaring med forskellige projekter inden for LAR-løsninger. Vi sammensætter, dimensionerer og projekterer de enkelte LAR-løsninger, så de passer til lokale forhold og kan aflede den ønskede regnmængde. Det kan være grønne tage, regnbede, forsinkelsesbassiner, grøfter, wadi eller faskiner. Det kan også være tiltag, der gør det muligt at genbruge regnvandet til rekreative formål eller til at vande planter, eller får det til at sive ned i jorden eller fordampe, inden det fylder kloakken.

Vi sørger for myndighedsbehandling og dokumenterer effekten. Vi tager højde for kilder til forurening og fører tilsyn med anlægsarbejdet, så det lever op til de kvalitetskrav og den pris og tidsfrist, der er aftalt.

Vores rådgivningsydelser inden for håndtering af LAR:

 • Screening af matriklen
 • Kortlægning af risici ved fx skybrud
 • Udarbejdelse af hjælpe- og nødplaner i tilfælde af skader
 • Infiltrationstest
 • Grundvandsspejlinger
 • Rekreativ anvendelse af regnvand
 • Lokal anvendelse af regnvand
 • Sekundavand
 • Faskiner
 • Koordinering af forundersøgelser (indmålinger, jordbundsundersøgelser mm.)
 • Udarbejdelse af skitseprojekt
 • Udarbejdelse af hovedprojekt
 • Myndighedsansøgning og – håndtering
 • Udbud af projektet
 • Tilsyn med projektets gennemførelse
 • Slutdokumentation.
Preben Kristensen
Preben Kristensen
Ingeniør