Henter indhold

Miljørigtig projektering

Bygherrer efterspørger i stigende grad miljørigtig projektering, hvor de stiller miljøkrav og efterspørger miljøvenlige produkter, konstruktioner og drift i forbindelse med byggeprojekter.

Hos Hundsbæk og Henriksen er miljørigtig projektering en naturlig del af vores projektering, og miljøhensyn indgår således på lige fod med andre hensyn i projekteringen, fx funktionskrav og økonomi.

I vores rådgivningsarbejde og projektering arbejder vi med alle aspekter for at optimere byggeriet. Dette er lige fra en overordnet tilgang i forhold til miljø, sociale forhold og totaløkonomi til den mere umiddelbare udmøntning i design, materialer, indeklima og energi. Alt sammen med henblik på at reducere både driftsudgifter og miljøpåvirkninger.

Vores rådgivningsydelser inden for miljørigtig projektering:

 • LCA – Life Cycle Assessment
 • LCC Totaløkonomi
 • Bæredygtig projektering
 • DGNB for bygninger
 • Cirkulær økonomi
 • Økonomistyring
 • Projekteringsmøder
 • Udbud og kontrahering
 • Evaluering
 • Entrering
 • Kvalitetssikring
 • Myndighedskontakt
 • Tidsplan
 • IKT-ledelse
 • Aftaleforhold og organisering
 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag
 • Projektrisikostyring
 • Kommunikation og fremdriftsrapportering
 • Arbejdsmiljøkoordinering.