Henter indhold

Håndtering af regnvand / overfladevand

De seneste års store mængder regn har givet store udfordringer rundt omkring i landet – og kommer til at give endnu større udfordringer fremover. Klimaforandringerne skaber større risiko for oversvømmelser i lavtliggende områder, som udfordrer vores byer og vores kloakker med store gener og udgifter til følge. Der vil være et større behov for ændring og udbygning af de eksisterende regnvandssystemer til håndtering af overfladevand.

Hos Hundsbæk og Henriksen har vi stor erfaring i rådgivning af håndtering regnvand lokalt og i større bysamfund. Vi kigger på den samlede løsning og tager området med i vurderingen af mulighederne. Ved håndtering af regnvandet arbejder vi blandet andet med forsinkelsebassiner for regnvandet og permeable belægningstyper. Vi tager hensyn til daglig drift og vedligeholdelsesomkostninger og tænker det med ind i løsningerne.

Vi arbejde med følgende løsningsmodeller til håndtering af overfladevand/regnvand:

 • Nedsivningsanlæg (kassetter)
 • Forsinkelsesbassiner
 • LAR-løsninger
 • Gravitationsanlæg.

Vores rådgivningsydelser inden for håndtering af overfladevand/regnvand:

 • Koordinering af geotekniske forundersøgelser (indmålinger, jordbundsundersøgelser mm.)
 • Udarbejdelse af skitseprojekt
 • Udarbejdelse af hovedprojekt
 • Myndighedsgodkendelse
 • Udbud af projektet
 • Tilsyn med projektets gennemførelse
 • Slutdokumentation.
Preben Kristensen
Preben Kristensen
Ingeniør