Henter indhold

Solenergi

Energi, lys og varme fra solenergi er en af de vigtigste vedvarende energikilder i det fremtidige bæredygtige samfund. Når et nyt byggeri planlægges, og når eksisterende byggerier skal energioptimeres, er det oplagt at indtænke solenergi som en væsentlig energikilde.

I forbindelse med energioptimering, renovering eller planlægning og projektering af nybyggeri har Hundsbæk & Henriksen stor erfaring med at indarbejde solenergi i bygningernes energiforsyning, ligesom indbygning af solafskærmende forhold for at begrænse bygningernes energibehov for opnåelse af et godt indeklima.

For Hundsbæk & Henriksen er det naturligt at inddrage overvejelser om solenergi som en del af den samlede energiløsning. Det er både et godt og miljøvenligt alternativ til fossile brændsler, når der skal produceres elektricitet, varme og brugsvand.

En af de store udfordringer er at integrere solceller i bygninger uden at skræmme det arkitektoniske udtryk. Denne disciplin er en naturlig del af vores rådgivning, som vi gerne vil bidrage med allerede i designfasen.

Energiproduktion baseret på solenergi er blot et af de mange områder, hvor Hundsbæk og Henriksen tilbyder løsninger til at opnå lavenergi- og CO2-neutralt byggeri.

Vores rådgivningsydelser inden for solenergi:

  • Miljørigtig projektering
  • Forundersøgelse
  • Valg af anlægstype
  • Dimensionering
  • Tilslutning til bygningens øvrige installationer
  • Integration med bygningens øvrige systemer til styring og regulering af energiforbrug og indeklima fx CTS-anlæg til central tilstandskontrol og styring samt anden intelligent bygningsautomatik.