Henter indhold

Afledning af spildevand

Spildevand er alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelser og befæstede arealer. Kravet til håndtering af spildevand har gennem de seneste år været støt voksende, fordi der stilles stadig større krav til beskyttelse af vores miljø. Specielt har de senere års store skybrud tydeligt demonstreret betydningen af afløbssystemer, der er tilpasset de øgede nedbørsmængder.

Hundsbæk & Henriksen har mange års erfaring med at udføre separation af spildevandssystemer, så der kan ske en adskillelse af spildevand og regnvand. Vi dimensionerer og projekterer afløbssystemerne og overløbsbygværker, så spildevand håndteres effektivt og hygiejnisk.

Vi arbejder med følgende løsninger inden for spildevandsløsninger:

 • Nedsivningsanlæg
 • Minirenseanlæg
 • Pileanlæg
 • Tryksatte systemer
 • Gravitationsanlæg.

Vores rådgivningsydelser inden for afledning af spildevand:

 • Koordinering af forundersøgelser (indmålinger, jordbundsundersøgelser m.m.)
 • Udarbejdelse af skitseprojekt
 • Udarbejdelse af hovedprojekt
 • Myndighedsgodkendelse
 • Udbud af projektet
 • Tilsyn med projektets gennemførelse
 • Slutdokumentation.
Preben Kristensen
Preben Kristensen
Ingeniør