Henter indhold

Svømmehaller / Vandkulturhuse

Svømmehaller byder ofte på særlige tekniske udfordringer, som ikke ses i de mere traditionelle byggerier. Derfor kræver nyopførsel og renovering af svømmehaller specialviden på en lang række felter.

En af de største udfordringer er klorider. Når klorider fra bassinvandet trænger ind i betonen i bassin- og dækkonstruktionerne, kan det medføre en så stor ophobning af klorider i betonen, at armeringsjernet ikke længere er beskyttet og begynder at ruste. Det betyder, at konstruktionen med tiden bliver ustabil. Derudover skal renseanlæg og klimaanlæg være konstrueret optimalt med hensyn til sundhed, hygiejne og energieffektivitet.

Ekspertise i byggeri og renovering af svømmehaller og vandkulturhuse

Netop nyopførsel og renovering af svømmehaller og vandkulturhuse er en af del af Hundsbæk & Henriksens kerneforretning. Vi har i løbet af de seneste år deltaget i mere end 20 opgaver landet over. Det gælder både traditionelle inden- og udendørs svømmehaller i fx Taastrup og Tingbjerg, men det gælder også det anmelderroste vand- og idrætscenter Vandhalla på Egmont Højskolen, som er særligt indrettet til handicappede.

Nyeste viden og efterprøvede kvalitetsløsninger

Hvad enten byggeriet er en renoveringsopgave eller et nybyggeri, er det vigtigt at være meget omhyggelig med valg af løsninger, herunder at foretage en risikovurdering af de givne forhold og efterfølgende udarbejde en plan for håndtering af dem.

Hos Hundsbæk & Henriksen har vi tilegnet os den nyeste teoretiske og praktiske viden om svømmehaller og byggeri i og ved vand. Vi har et stort indblik i arkitekt- og vandbehandlingsarbejdet, hvilket er en stor fordel i projekterings- og udførelsesfasen for både projekterende, udførende og tilsynsførende.

Projektering af svømmehaller involverer – udover betonkonstruktioner – membranarbejde, indstøbningsdele, katodisk beskyttelse og koordinering af grænseflader til henholdsvis beklædninger, vandbehandling og bassinudstyr. Der er her vigtigt, at forundersøgelserne har været grundigt udført.

Projektering og installationer i tæt samarbejde

Installationerne i og omkring svømmehallerne er en naturlig projekteringsopgave i forlængelse af selve projekteringen. Hundsbæk & Henriksen har lang erfaring med såvel projekteringsdelen som installationsdelen. På vandbehandlingsinstallationer trækker vi derudover også på særlige kompetencer hos Teknologisk Institut, som vi har et mangeårigt succesfyldt samarbejde med.

Vi har dermed specialkompetencerne til at rådgive om, hvordan svømmehaller bør opføres, renoveres og moderniseres, så vi sikrer bygherren en god driftsøkonomi og lang levetid.

Vores rådgivningsydelser inden for svømmehaller og vandkulturhuse:

 • Renovering
 • Nybyggeri
 • Risikovurdering
 • Plan for håndtering af risici
 • Projektering
 • Betonkonstruktion
 • Membranarbejder
 • Indstøbningsdele
 • Katodisk beskyttelse
 • Koordinering af grænseflader til henholdsvis beklædninger, vandbehandling og bassinudstyr
 • Installationer
 • Tilsynsføring.
Niels Lerbech Sørensen
Niels Lerbech Sørensen
Senior, Rådgivende ingeniør