Henter indhold

Vejbygning

Hundsbæk & Henriksen har erfaring med projektering og udarbejdelse af både mindre og større vejprojekter. Vejprojekter kan være både ændring og udbygning af eksisterende vejanlæg eller etablering af et nye vejanlæg.

Vores erfarne vejingeniører anvender de kendte vejregler for indretning af vejanlæg. På den måde kan de sikre, at oversigtsforholdene er i orden, og at der i de bymæssige områder udføres korrekte belysningsanlæg. Derudover kan vejingeniørerne sikre, at der etableres ordentlige afvandingsforhold til håndtering af regnvand.

Til brug for projekteringen anvender vi AutoCad samt vejprogrammet NOVAPOINT.

Vi er vant til at have kontakt med myndigheder, bl.a. ved indhentning af tilladelse til jordhåndtering og til udledningstilladelse.

Vores rådgivningsydelser inden for vejbygning:

 • Koordinering af forundersøgelser (indmålinger, jordbundsundersøgelser mm.)
 • Udarbejdelse af skitseprojekt
 • Udarbejdelse af hovedprojekt
 • Vejgeometri
 • Arealbehov, herunder kørekurver
 • Befæstelsesdimensionering
 • Trafikafvikling
 • Geoteknik
 • Vejafvanding
 • Vejbelysning
 • Indhentning af myndighedstilladelser
 • Udarbejdelse af anlægsoverslag
 • Udarbejdelse af tidsplaner
 • Udførelsestegninger
 • Udbudsmateriale
 • Kontrahering
 • Byggeledelse og fagtilsyn.
Preben Kristensen
Preben Kristensen
Ingeniør